cafemimi.pl

Przekłady witryn internetowych

Precyzyjne, wierne i jednoznaczne tłumaczenie stron oraz witryn internetowych na blisko 50 języków obcych oferuje profesjonalne i doświadczone biuro translacji tłumaczenia-pwn.pl. Dzięki najwyższym kwalifikacjom lingwistycznym i filologicznym oraz merytorycznemu wsparciu zatrudnionych specjalistów i ekspertów z praktycznie dowolnej branży czy dyscypliny naukowej, firma jest w stanie dokonać precyzyjnego przekładu dowolnego tekstu, nie pozostawiając miejsca na niedomówienia czy wieloznaczności, co skutkuje skutecznością i jednoznacznością przekazu.


Poleng Sp. z o.o.
Pamiątkowa 24/1
61-505  Poznań
tel. +48 61 641 25 8