cafemimi.pl

http://www.san-eko.pl/pl/sortownia

Ekologiczny styl życia to także dbanie o to, aby wywożone odpady komunalne były odpowiednio sortowane, składowane i utylizowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Tylko profesjonalne firmy mogą pozwolić sobie na kosztowne inwestycji pozwalające na ekologiczną pracę i właśnie taką firmę znajdziemy w tym miejscu http://www.san-eko.pl/pl/sortownia. Własna, profesjonalna sortownia odpadów komunalnych daje nam absolutną gwarancję, że odbiór odpadów zgodny jest z przepisami ekologicznymi, ale pomimo tego ceny pozostają na przystępnym poziomie.


SAN-EKO
Gołężycka 132
61-357 Poznań
tel. 0 61 667 53 71