cafemimi.pl

7bar - instalacja sprężonego powietrza

Profesjonalnie zaprojektowana i zrealizowana instalacja sprężonego powietrza stanowi część szerokiej oferty usług świadczonych przez przedsiębiorstwo 7bar.pl, działające w dziedzinie ogólnie rozumianej poprawy efektywności energetycznej systemów pneumatycznych. Firma proponuje dodatkowo dystrybucję urządzeń pomiarowych i monitorujących bieżącą pracę układów, a także branżowe oprogramowanie sterujące oraz oferuje usługi wykrywania i naprawy wycieków powietrza, połączona z analizą obciążenia urządzeń sprężających.

Firma Inżyniersko - Handlowa "Aria-C"
ul. Skalna 4
60-113 Poznań
tel. +48 664 784 800